Choroba niedokrwienna serca (ChNS, choroba wieńcowa, dławica piersiowa)

Choroba niedokrwienna serca (ChNS, choroba wieńcowa, dławica piersiowa) – jest to zespół objawów spowodowany niedostatecznym ukrwieniem mięśnia sercowego, co wiąże się z niewystarczającym zaopatrzeniem serca w tlen. Ponieważ zapotrzebowanie na tlen wzrasta zwłaszcza w czasie wysiłku, to wtedy najczęściej pojawiają się pierwsze objawy. W zaawansowanej chorobie objawy mogą występować także w spoczynku. Należą do nich: ból w klatce piersiowej, zlokalizowany za mostkiem, promieniujący do barków (częściej lewego), czasami też żuchwy, czy nadbrzusza, duszność, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, niekiedy występują też poty, niepokój czy zasłabnięcie. Objawy najczęściej stopniowo ustępują po odpoczynku lub zażyciu nitrogliceryny. W celu rozpoznania ChNS stosuje się różne badania zarówno nieinwazyjne, jak i inwazyjne. Najczęściej wykonywanym badaniem nieinwazyjnym jest EKG wysiłkowe (test wysiłkowy). Badaniem inwazyjnym natomiast jest koronarografia. Leczenie choroby wieńcowej polega na modyfikacji stylu życia (m.in. dieta, rzucenie palenia), leczeniu farmakologicznym oraz w określonych sytuacjach leczeniu zabiegowym (stenty, by-passy).

Lokalizacja bólu dławicowego