Czym się zajmuję

Zajmuje się diagnostyką nadciśnienia tętniczego, oceną zaburzeń dobowego profilu ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy), chronoterapią nadciśnienia tętniczego (dostosowanie leczenia farmakologicznego do indywidualnego rytmu dobowego ciśnienia), nadciśnieniem opornym, chorobami naczyń obwodowych, chorobą wieńcową (dławicą piersiową, po zawale serca, po plastyce naczyń wieńcowych [stenty], po zabiegach kardiochirurgicznych), niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz innymi chorobami układu krążenia. Wykonuję elektrokardiograficzne testy wysiłkowe, badania dopplerowskie (USG doppler) tętnic szyjnych i kręgowych  oraz innych tętnic obwodowych. Zajmuję się także diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego.