Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy – jest to badanie nieinwazyjne, polegające na 24-godzinnym ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Wykonuje się je za pomocą urządzenia składającego się z mankietu zakładanego na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Pozwala on na wykonywanie pomiarów przez całą dobę (najczęściej co 15-30 minut) w warunkach domowych. Podczas badania pacjent wykonuje swoje codzienne czynności oraz przyjmuje leki jak dotychczas, chyba że lekarz zaleci inaczej.

homme portant système d'enregistrement tension artérielle 24h