Holter EKG

electrocardiogram 3Holter EKG – jest to badanie nieinwazyjne, polegające na 24-godzinnym monitorowaniu pracy serca. Wykonuje się je za pomocą urządzenia rejestrującego zapis EKG w sposób ciągły. Zapis wykonany w czasie badania jest następnie szczegółowo analizowany. Rejestrator holterowski jest na tyle mały, że pozwala na normalną aktywność – podczas badania pacjent wykonuje swoje codzienne czynności oraz przyjmuje leki jak dotychczas, chyba że lekarz zaleci inaczej.