Komunikat

Operacja pn. „Poszerzenie oferty praktyki lekarskiej o specjalistyczną diagnostykę poprzez zakup nowoczesnych urządzeń” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania dla rozwoju wsparcia lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.