Miażdżyca

Miażdżyca – jest to choroba przewlekła dużych i średnich tętnic, która charakteryzuje się złożonymi zmianami w błonie wewnętrznej tych naczyń. Zmiany te prowadzą do zwężenia lub zamknięcia światła tychże tętnic, powodując objawy w zależności od obszaru zaopatrywanego w krew przez zmienione naczynia. Jeśli zmiany te dotyczą tętnic wieńcowych będą wywoływały objawy choroby niedokrwiennej serca z zawałem włącznie. Miażdżyca tętnic szyjnych czy mózgowych powoduje niedokrwienie mózgu. W aorcie miażdżyca może być przyczyną powstawania tętniaków. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych będzie powodowała niedokrwienie nóg i ból podczas chodzenia, z koniecznością zatrzymywania się po przejściu nieraz niewielkich odcinków (chromanie przestankowe). W przypadku miażdżycy tętnic nerkowych możemy mieć do czynienia z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie farmakologiczne. Wreszcie miażdżyca może być również przyczyną impotencji u mężczyzn. Nie bez powodu jest ona więc postrzegana jako jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Leczenie miażdżycy polega modyfikacji stylu życia i leczeniu chorób towarzyszących (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia). W określonych przypadkach stosuje się też leczenie zabiegowe mające na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w obszarze zmienionym przez chorobę.

Krytyczne zwężenie tętnicy

zlogi

stadia-miażdżycy