Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków – jest to jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca. Polega ono na nieskoordynowanej czynności przedsionków serca. Migotanie przedsionków może być  napadowe (występujące okresowo) lub przewlekłe. Przyczyny choroby są różne (m.in. wady zastawkowe, niewydolność serca), a jej częstotliwość wzrasta z wiekiem. Migotanie przedsionków może przebiegać bezobjawowo, ale mogą mu też towarzyszyć uczucie kołatania serca, ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy czy omdlenia. Rozpoznaje się je na podstawie charakterystycznych zmian w EKG. Leczenie migotania przedsionków to leczenie farmakologicznie, ale także kardiowersja elektryczna (przy spełnieniu określonych warunków), a w wybranych sytuacjach ablacja. Migotanie przedsionków jest szczególnie niebezpieczne ponieważ może prowadzić do powikłań zakrzepowo-zatorowych np. do udaru mózgu lub zatoru tętnicy np. kończyny. Dlatego też jednym z elementów jego terapii jest leczenie przeciwkrzepliwe.

migotanie

udar-mózgu