O mnie

18-06-2019Dr n. med. Arkadiusz Niklas

Absolwent Wydziału Lekarskiego poznańskiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny). Starszy Wykładowca w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i  angiologii (choroby naczyń). Obronił doktorat z zakresu hipertensjologii (nadciśnienie tętnicze) na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Za rozprawę doktorską otrzymał Nagrodę Rektora UM. Jest autorem ponad 140 artykułów naukowych (link do zakładki publikacje), rozdziałów książek i monografii z zakresu hipertensjologii, kardiologii i angiologii. Członek wielu towarzystw naukowych (link do zakładki certyfikaty i publikacje ) m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Odbywał staże w wiodących polskich ośrodkach medycznych m.in. Klinice Kardiologii, Klinice Kardiologii Dziecięcej, Klinice Kardiochirurgii, Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.