Pomiar stężenia glukozy i cholesterolu

Metodą paskową oznaczane jest stężenie glukozy i cholesterolu całkowitego aparatem Accutrend Plus firmy Roche. Wynik badania dostępny jest już po kilkudziesięciu sekundach. Podwyższone stężenie glukozy i cholesterolu są znaczącymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym.