Teleporady

Wobec zaistniałej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę możliwości technicznych, przewiduję udzielanie porad przez telefon lub video-konferencji. Taka forma kontaktu nie zastąpi osobistej wizyty w gabinecie, ale w wybranych przypadkach pozwoli na zalecenie wykonania niezbędnych badań, ustalenia harmonogramu dalszego postępowania oraz na korektę dotychczasowego leczenia. Potrzebne będzie podanie adresu mailowego, na który wyślę pisemne zalecenia. Przed taką „wizytą na odległość” proszę przygotować dane odnośnie: dotychczas rozpoznanych chorób, dotychczasowych hospitalizacji, aktualnie przyjmowanych leków, uczuleń, wzrostu, masy ciała (zmian w ciągu ostatnich 3 m-cy), wysokości średniego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Koszt takiej wizyty nie powinien przekroczyć 150zł.