USG dopplerowskie

Badanie wykonywane jest cyfrowym ultrasonografem M7 firmy Mindray wyposażonym w głowicę liniową, konweksową oraz sektorową. Badanie pozwala uwidocznić zmiany miażdżycowe w tętnicach oraz ocenić stopień zaburzenia przepływu w badanym naczyniu.