Wszczepienie stymulatora

schemat-wszczepienia-stymulatoraWszczepienie stymulatora – jest to zabieg polegający na wszczepieniu sztucznego rozrusznika serca, w przypadku, gdy naturalny rozrusznik serca nie spełnia swojej roli lub mamy do czynienia z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego istotnie zaburzającymi pracę serca. Wykonuje się kilkucentymetrowe nacięcie poniżej obojczyka lewego, nakłuwa się żyłę podobojczykową, przez którą wprowadza się elektrody (jedną lub kilka), których koniec zakotwicza się w mięśniu sercowym. Wewnętrzna bateria stymulatora pozwala na jego pracę nawet przez 10 lat.