Zawał serca

zawał-mięsniaZawał serca – jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej serca. Dochodzi do niego wtedy, gdy zostaje zamknięta tętnica wieńcowa doprowadzająca krew do danego obszaru serca. Na skutek niedokrwienia, a co za tym idzie niedotlenienia, dochodzi do martwicy mięśnia sercowego. Objawami zawału są: ból w klatce piersiowej zlokalizowany i promieniujący podobnie jak w dławicy piersiowej, ale o znacznie większym nasileniu i nieustępujący po odpoczynku czy nitroglicerynie, duszność, lęk, poty, nudności i wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca, omdlenie. W skrajnych przypadkach może dojść do nagłej śmierci. Należy również pamiętać, że objawy bólowe mogą nie być nasilone u chorych na cukrzycę. W badaniach dodatkowych najczęściej obserwuje się charakterystyczny zapis EKG oraz obecność we krwi markerów swoistych dla zawału. Leczenie zawału serca polega na udrożnieniu zamkniętej tętnicy – w zależności od okoliczności i czasu jaki upłynął od początku objawów stosuje się metody farmakologiczne lub zabiegowe.

etapy-udrazania